Expertisecentrum Orion: speciaal in begeleiding

Expertisecentrum Orion levert een bijdrage aan passend onderwijs door het delen van kennis en ervaring vanuit het speciaal onderwijs met de reguliere scholen. Onze adviseurs bieden ondersteuning op kind-, leerkracht- en schoolniveau. Voorbeelden hiervan zijn het uitvoeren van een observatie, ondersteuning van de leerling, coaching-on-the-job, intervisie begeleiding, beeldcoaching of het verzorgen van een workshop, studiedag of training. Hierbij ligt de focus op het versterken van competenties van onderwijsprofessionals en leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Onze kracht is dat we vanuit onze praktijkervaring in het speciaal onderwijs de vertaalslag kunnen maken naar het regulier onderwijs. Kijk voor ons uitgebreide aanbod op wat bieden wij?

Contact

Wanneer u een vraag heeft of uw school wilt versterken met expertise over kinderen met speciale onderwijsbehoeften, neem dan contact op met het expertisecentrum Orion. De vragen en ondersteuningsbehoefte van de school zullen worden besproken en er zal worden gekeken welke aanbod passend is bij de wensen van de school. Dit intakegesprek is geheel vrijblijvend! 

Tel: 06-57978074

email: expertisecentrum@orion.nl