Expertisecentrum Orion

OrionExpertiseHome

Welkom op de site van expertisecentrum Orion! Een initiatief van Stichting Orion die zich al jaren inzet vanuit haar scholen om onderwijs te bieden aan kinderen met speciale behoeften voor onderwijs en zorg binnen cluster 3 en 4.

Heeft u vraagstukken als het gaat om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en wilt u deze leerling ook het beste bieden? Dan bent u bij het expertisecentrum van Orion aan het juiste adres. Wij bieden praktische ondersteuning van school tot school.

Graag willen we onze expertise aanbieden voor het PO en het VO. We kunnen bijvoorbeeld begeleiding geven aan een leerling, een leerkracht coachen, de intern begeleider voorzien van advies, een studiedag geven aan een team of meedenken bij een crisis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gedragsmatig moeilijke leerling, een moeilijk lerende leerling of een langdurig zieke leerling.

Wist u dat?

SWV Amstelronde en expertisecentrum Orion tot een meerjarige samenwerking gekomen betreffende de inzet van expertise ten behoeve van (extra) ondersteuning voor kinderen op (speciale) basisscholen die onderdeel uitmaken van Amstelronde zijn gekomen? Om de kwaliteit van deze expertise te borgen heeft Amstelronde ervoor gekozen om per 1 augustus 2016 het Expertisecentrum Orion in te huren. We zien deze samenwerking als een grote uitdaging en gaan samen met het team van het expertisecentrum voor optimale ondersteuning!

Nieuwsgierig? Lees de nieuwsbrief  of ga op deze site naar SWV Amstelronde. Amstelronde

 

 

Contact

Wanneer u een vraag heeft of uw school wilt versterken met expertise over kinderen met speciale onderwijsbehoeften neem dan contact op met Maaike van Bakkum. Zij zet zich vanuit ons expertisecentrum in als onze Ambassadrice Passend Onderwijs, voor een duurzame samenwerking met andere scholen. Zij kan u ook in contact brengen met de juiste personen binnen Orion. Neem contact met haar op via het vragenformulier of via de volgende contactgegevens.

 

maaike

Expertisecentrum Orion

Maaike van Bakkum

Bijlmerdreef 1289 – 2e verdieping

Postbus 22222

1100 CE Amsterdam

06 57 97 80 74 (ma, di, woe, don)

expertisecentrum@orion.nl (ma t/m vrij)