16 februari – Studiemiddag ‘Meer dan Jeuk’

Eczeem is een veel voorkomende huidaandoening, vooral onder kinderen. Het is een ziekte die gekenmerkt wordt door een gebarsten, schilferige huid, rode plekken of vochtige blaasjes. Er wordt doorgaans te licht gedacht over het effect ervan op het leven van kinderen en tieners. Eczeem kan namelijk de schoolcarrière van kinderen in het primair en voortgezet onderwijs flink beïnvloeden. Zo kan er, om maar iets te noemen, sprake zijn van slapeloosheid door jeuk, concentratieproblemen tijdens huiswerk maken en op school, en schaamte als de plekken zichtbaar zijn. Daarom willen we de komende studiemiddag stilstaan bij dit onderwerp.

Een ervaringsdeskundige leerling van het voortgezet onderwijs zal vertellen wat de invloed van eczeem op haar schoolleven en dagelijks leven is (geweest) en wat er voor nodig was om aansluiting te houden bij het onderwijs. Aan de hand haar verhaal zullen we ook aandacht besteden aan de diverse partijen uit het veld die samen een belangrijke rol kunnen spelen ten behoeve van de school en de leerling. Denk hierbij aan de rol van de jeugdarts, de consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen, docenten huisonderwijs en begeleiders
passend onderwijs.

Aan Pina Middelkamp Hup, dermatoloog AMC, hebben we gevraagd om uitleg te geven over de medische aspecten van het atopisch syndroom waar eczeem deel van uitmaakt. En vooral ook waarom het zo een hardnekkig en veel omvattend probleem is voor schoolgaande kinderen. Uit haar enthousiaste reactie maken wij op dat zij een bevlogen bijdrage aan de middag zal leveren om te voorkomen dat het een verborgen probleem blijft. Daarnaast zal Charlotte Kuipers, kinderpsycholoog psycho-sociale afdeling Emma Kinderziekenhuis/AMC, handreikingen doen waar je als docent en als school rekening mee kunt houden om
leerlingen met het atopisch syndroom een zo gewoon mogelijke schoolloopbaan te laten volgen.

Kom dus naar deze middag over een ogenschijnlijk alledaags probleem en laat je goed informeren! Het is ook een uitgelezen kans om het netwerk rondom zieke leerlingen weer goed op een rij te krijgen.
De studiemiddag zal plaatsvinden op:
Dinsdag 16 februari 2016
Van 15.00 uur tot 16.30 uur
AMC G0-209 (De Costerzaal)
(zaal open van 14.30-17.00)

AGENDA

14.30 uur
Inloop met koffie en thee

15.00 uur
Welkom door de voorzitter van de middag, Jet van der Jagt, arts Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam en bestuurslid Huisonderwijs Amsterdam.
Aansluitend ervaringsdeskundige leerling en forum bestaande uit jeugdarts, consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen, docent huisonderwijs Amsterdam, begeleider passend onderwijs

15.20 uur
Pina Middelkamp Hup, dermatoloog AMC, legt uit wat het atopisch syndroom inhoudt, welke klachten er mee kunnen spelen, welke behandelingen er zijn en welke factoren maken dat de behandeling de meeste kans op succes heeft

16.05 uur
Charlotte Kuipers, kinderpsycholoog psycho-sociale afdeling EKZ/AMC, legt uit welke psychologische aspecten voor leerlingen in het algemeen en voor leerlingen met het atopisch syndroom in het bijzonder om de hoek komen kijken in het licht van de huidige tijd

16.20 uur
Laatste vragen

16.30 uur
Afsluiting

Van 16.30 – 17.00 u zal de zaal nog open blijven om na te praten en wat te drinken

Voor opgave en deelname geef je naam en functie doorgeven aan Jantien Taams: j.taams@quicknet.nl.
Kosten: 10 euro. Graag overmaken op bankrekening nr. NL58 INGB 0004 6013 35