‘Aan de slag met gedrag’

tamboerijn

Niets is zo gecompliceerd als gedrag veranderen. Het team van basisschool De Tamboerijn in Amsterdam Zuidoost is daarom tijdens een studiedag samen met adviseur passend onderwijs Desiree Middelkoop aan de slag gegaan met gedrag. De rode draad van de dag was hoe het gedrag van de professional het gedrag van de leerling beïnvloedt. De hoop op een pasklaar antwoord voor leerlingen met een gedragsprobleem werd direct de kop ingedrukt. De leerkrachten kregen te horen dat zij zelf het gereedschap zijn om gedrag te veranderen.  Aan de hand van filmpjes en good practice voorbeelden vanuit het cluster 4 onderwijs is besproken hoe de leraar het gedrag van een leerling positief kan beïnvloeden.

De presentatie heeft geleid tot bewustwording, inspiratie, activatie en stof tot nadenken bij het team.

‘Ik ben enorm geïnspireerd door deze ochtend! Ik ga morgen direct aan de slag met de helpende gedachten’, aldus een leerkracht uit de middenbouw.

Basisschool De Tamboerijn heeft met deze studieochtend een mooie start gemaakt om schoolbreed beleid voor het omgaan met gedragsproblemen te maken.