Aanbod voor chronisch zieke leerlingen (VO)

Binnen het expertisecentrum zijn drie adviseurs passend onderwijs die zich in opdracht van het SWV VO A’dam Diemen bezig houden met chronisch zieke leerlingen in het reguliere onderwijs.

Bij het ondersteunen van zieke leerlingen komt veel kijken. Om alles in goede banen te leiden, zijn er twee adviseurs passend onderwijs zieke leerlingen (APOZ): Karla Uitewaal,  Marisa Post en Patricia Scholte ter Horst.  Zij begeleiden scholen bij het bieden van de juiste ondersteuning aan deze leerlingen, denken mee over aanpassingen en zorgen voor onderwijs thuis aan langdurig zieken zodat ze de kans hebben om bij te blijven of de draad weer op te pakken.

Het APOZ-team heeft verschillende taken:

Transferbegeleiding

Wanneer een chronisch zieke leerling of een leerling met een lichamelijke beperking de overstap maakt naar het VO zorgen de APOZ ervoor dat dit soepel verloopt. Op de verlatende school wordt de ondersteuningsbehoefte van de leerling in kaart gebracht. Vervolgens wordt de nieuwe school voorbereid op de komst van de leerling middels het delen van relevante informatie en, indien nodig, een warme overdracht. Scholen hebben zorgplicht en zijn dus verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs aan zieke leerlingen, maar de APOZ zijn er om ze daarbij te ondersteunen.

Onderwijs Thuis

Leerlingen die vanwege een chronische ziekte langer dan acht weken thuis zitten kunnen bij het OSL terecht voor Onderwijs Thuis. Scholen melden de leerling dan aan via het VO-aanmeldformulier op de site. Waaruit het onderwijs thuis precies bestaat, is per leerling verschillend en dus is er sprake van maatwerk. Het kan gaan om slechts vakinhoudelijke ondersteuning, maar de leerling kan ook geholpen worden met planning en organisatie.

Het is belangrijk dat leerlingen het perspectief blijven behouden. Het voorkomt dat ze in een isolement terechtkomen en stimuleert het contact met leeftijdgenoten. Wanneer leerlingen succeservaringen opdoen, ondanks hun herstel of ziekte kan dat een enorme boost geven.

Meer hierover is te vinden op de site van het SWV A’dam/Diemen:

https://www.swvadam.nl/met-scholen/onderwijsadviseurs/onderwijszorgarrangementen/extra-ondersteuning-chronisch-zieke-leerlingen