Aanbod

Het expertisecentrum heeft vanuit de brede expertise in de scholen een uitgebreid aanbod te bieden aan haar omgeving. We beseffen ons dat binnen de ontwikkelingen van het passend onderwijs het aanbod en de behoeftes nog niet altijd duidelijk in kaart zijn te brengen. Ons aanbod is daarom voortdurend in ontwikkeling. Het staat beschreven in de menukaart. Deze is te vinden in het keuzemenu onder “Aanbod”. Mocht u een vraag of behoeften hebben die niet staat beschreven in dit overzicht, neem dan contact op. We denken graag mee of we een passende bijdrage kunnen leveren.