Aangepaste computerapparatuur

3576257379_ab8d5b7480_m

De Amsterdamse Orion school Drostenburg  – speciaal onderwijs voor leerlingen van 4 tot 20 jaar met een lichamelijke- en of een meervoudige beperking of een chronische ziekte – heeft een Computer Advies Team. Het team bestaat uit Pia Smit – een deskundige onderwijs ondersteuner – en Cindy van Dijk – ergotherapeut van Reade werkzaam op Drostenburg. Zij kunnen adviseren op het gebied van computergebruik op maat voor de individuele leerling. Dit kan zowel op gebied van zithouding, benodigdheden even als hardware of software matige aanpassingen.

Vooralsnog zijn de adviezen vooral binnen school, Drostenburg, waar zij over een oefenruimte beschikken. In de vorm van een pilot zijn ze aan het onderzoeken of ze hiermee in een behoefte kunnen voorzien voor het reguliere basisonderwijs en natuurlijk ook hoe de activiteiten van het team verder uit te breiden zijn binnen Orion.
Heb je suggesties of wil je deelnemen aan de pilot? Laat het weten!
Meer informatie kun je natuurlijk ook van Pia en Cindy krijgen op Drostenburg.
Drostenburg 1
1102 AM Amsterdam