Anne van Andel

Met veel plezier ben ik werkzaam als adviseur passend onderwijs bij het Expertisecentrum Orion. Sinds 2006 ben ik actief in het Amsterdams speciaal onderwijs. Door mijn achtergrond in het cluster-4 onderwijs ligt mijn expertise bij leerlingen waarbij sprake is van complexe problematiek en waarvan de ontwikkeling dreigt te stagneren. Hierbij valt te denken aan; leerlingen met moeilijk interpreteerbaar gedrag, leerlingen met werkhoudings- en concentratieproblemen, leerlingen met ASS en leerlingen met hechtingsproblematiek. Door het coachen van leerkrachten en geven van handelingsgericht advies kan ik mijn kennis en ervaring delen en bijdragen aan het versterken van het handelen van de leerkrachten. Naast ondersteuning van leerkrachten houd ik me graag bezig met schoolontwikkeling en professionalisering van schoolteams.

In mijn ogen willen alle kinderen leren, maar leren niet alle kinderen op dezelfde manier.
Ik zie het als mijn rol om bij te dragen aan het proces van zoeken naar mogelijkheden en kansen, zodat iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen.