Caroline Fecken

Mijn naam is Caroline Fecken en adviseur bij het expertisecentrum van Orion. Na mijn werk in het regulier onderwijs ben ik een aantal jaren leerkracht geweest van een zorggroep voor leerlingen (6-13 jaar) met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen in samenwerking met de psychiatrie. Daarna heb ik verschillende jaren gewerkt als leerkracht voor een reguliere groep op een school voor leerlingen met leer- en ontwikkelingsproblemen (8-12 jaar).  Passend onderwijs betekent voor mij dat ik continu op zoek ben naar de meest optimale onderwijssituatie voor de leerling als individu, de groep en de leerkracht. Ik ga daarbij uit van feitelijke gegevens maar ook van observaties, onderwijsontwikkelingen, ervaringen nu maar ook van een inschatting van de toekomst, om voortgang op de lange termijn te continueren.  Het geeft mij veel voldoening wanneer ik leer- en ondersteuningsmogelijkheden vind die aansluiten bij de leerling. Om dit onderzoek samen met anderen te kunnen doen, vind ik een mooi avontuur.