Afstandsonderwijs bij Orion College Drostenburg

  Het komt steeds vaker voor dat onze leerlingen voor een langere tijd niet in staat zijn om naar school te komen. Dit komt bijvoorbeeld door angstproblematiek, een operatie die net achter de rug is of doordat een leerling te ziek is om aanwezig te kunnen zijn. Om te voorkomen dat er een leerachterstand ontstaat…

lees verder

‘Aan de slag met gedrag’

Niets is zo gecompliceerd als gedrag veranderen. Het team van basisschool De Tamboerijn in Amsterdam Zuidoost is daarom tijdens een studiedag samen met adviseur passend onderwijs Desiree Middelkoop aan de slag gegaan met gedrag. De rode draad van de dag was hoe het gedrag van de professional het gedrag van de leerling beïnvloedt. De hoop…

lees verder

Aangepaste computerapparatuur

De Amsterdamse Orion school Drostenburg  – speciaal onderwijs voor leerlingen van 4 tot 20 jaar met een lichamelijke- en of een meervoudige beperking of een chronische ziekte – heeft een Computer Advies Team. Het team bestaat uit Pia Smit – een deskundige onderwijs ondersteuner – en Cindy van Dijk – ergotherapeut van Reade werkzaam op…

lees verder

Triversum en Mr. de Jonghschool: samen passend in de school

Veel leerlingen van de Mr. de Jonghschool ervaren na plaatsing dat na een lange periode van onrust, ze eindelijk op hun plek zitten. Op school wordt vanuit een goed pedagisch klimaat met kwalitatief goed onderwijs gewerkt aan een gedegen basis en hun eigen talent. Sinds afgelopen najaar heeft de Mr. de Jonghschool het onderwijskundige aanbod…

lees verder

Speltherapie – wat kun je er mee? 

Onze speltherapeute Ariane Rümke geeft naast individuele therapieën ook Rots en Water trainingen, effectieve weerbaarheidstrainingen en aandachtstrainingen zoals het MindfulKids programma Ariane vertelt: ‘De behoefte van kinderen om een steuntje in de rug te krijgen om bijvoorbeeld beter om te leren gaan met hun emoties of om tegen je verlies te kunnen of om gewoon…

lees verder