Begeleiding van zieke leerlingen thuis en op school

Bij het ondersteunen van zieke leerlingen komt veel kijken. Om alles in goede banen te leiden, heeft het Samenwerkingsverband twee adviseurs passend onderwijs zieke leerlingen (APOZ) aangesteld. Zij begeleiden scholen bij het bieden van de juiste ondersteuning aan deze leerlingen, en adviseren over het inzetten van Onderwijs Thuis SWV voor langdurig zieken. De twee APOZ…

lees verder

Social media en LVB

Voor onze LVB leerlingen is het omgaan met nieuwe media nog net wat lastiger dan voor ‘reguliere’ leerlingen. Is dat zo? Nou ja dus! Onze collega van Drostenburg Merijn Bartman heeft meegewerkt aan een analyse naar wat er nodig is. Want: Kinderen met een LVB ervaren diverse hindernissen bij het gebruik van (nieuwe) media. Dit kan…

lees verder

Extra begeleiding moeilijk lerende kinderen

Gerhilde van Zijverden werkt sinds januari vanuit het Expertisecentrum, één dagdeel in de week op OBS Nellestein. De school had behoefte aan hulp bij de begeleiding van 3 moeilijk lerende kinderen uit de groepen 3. Gerhilde: ‘Ik werk met de kinderen buiten de klas om hen extra hulp te bieden. Ook ben ik binnen de…

lees verder

Triversum en Mr. de Jonghschool: samen passend in de school

Veel leerlingen van de Mr. de Jonghschool ervaren na plaatsing dat na een lange periode van onrust, ze eindelijk op hun plek zitten. Op school wordt vanuit een goed pedagisch klimaat met kwalitatief goed onderwijs gewerkt aan een gedegen basis en hun eigen talent. Sinds afgelopen najaar heeft de Mr. de Jonghschool het onderwijskundige aanbod…

lees verder

Speltherapie – wat kun je er mee? 

Onze speltherapeute Ariane Rümke geeft naast individuele therapieën ook Rots en Water trainingen, effectieve weerbaarheidstrainingen en aandachtstrainingen zoals het MindfulKids programma Ariane vertelt: ‘De behoefte van kinderen om een steuntje in de rug te krijgen om bijvoorbeeld beter om te leren gaan met hun emoties of om tegen je verlies te kunnen of om gewoon…

lees verder

Nieuwsbrief december is uit

De Nieuwsbrief is verstuurd. Heeft u hem niet ontvangen? Lees hem dan hier! In de nieuwsbrief leest u meer over wat wij doen om vorm te geven aan passend onderwijs, de uitbreiding van het expertisecentrum, huisonderwijs en over de samenwerking met de SBO Van Houtenschool. En uiteraard willen we u graag hele fijne feestdagen wensen…

lees verder

Expertisecentrum Orion breidt uit!

Met trots laten we weten dat per 1 november Karla Uitewaal en Marisa Post zijn gestart bij het expertisecentrum Orion. Eerder waren zij al werkzaam als Begeleider Passend Onderwijs voor stichting Orion en zij zullen zich nu, als adviseur passend onderwijs (APO), blijven richten op het V(S)O. Verder zullen zij ook een actieve bijdrage leveren…

lees verder

Partner in de spotlight! – Kinder Oefentherapie Stegeman & van Motman –

Bewegen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind, dit is ook een favoriete bezigheid van kinderen. Tijdens de basisschoolperiode leren ze veel nieuwe vaardigheden zoals fietsen, zwemmen en schrijven. Bij de meeste kinderen gaat het aanleren hiervan vanzelf. Soms vinden kinderen het moeilijk om bepaalde activiteiten goed uit te voeren, hoe hard ze…

lees verder

Partner in de spotlight! Happy2move @ Drostenbrug

Happy2Move is een naschoolse dagbesteding voor kinderen met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking van 4 t/m 20 jaar. Een van onze locaties is op Drostenburg in Amsterdam Zuid Oost. De kinderen van Drostenburg worden door ons opgevangen met aandacht voor sport, gezonde voeding en plezier. Om gezond eten te bevorderen krijgen de kinderen na…

lees verder