Technologische ondersteuning in school

drostenburg-005

 

In Nederland zijn 9 Computer Advies Teams actief, waarvan er één gesitueerd is op Drostenburg te Amsterdam. Drostenburg is een Orion school die naast speciaal onderwijs ook revalidatie biedt voor leerlingen van 4 tot 20 jaar met een lichamelijke- en of meervoudige beperking of een chronische ziekte. Het team bestaat uit Pia Smit een deskundige onderwijsondersteuner en Cindy van Dijk ergotherapeut van het revalidatie kinderteam van Reade.

Het CAT gaat ervan uit dat iedereen met een computer kan leren omgaan en werken. Ook leerlingen met een beperking. Maar aangezien elke leerling uniek is vraagt dit vaak ook om een unieke aanpassing. Bijvoorbeeld aanpassingen aan de computer zelf, zoals een ander toetsenbord, oogbesturing of speciale muis. En met speciale software-programma´s, die bijvoorbeeld tekst voor je uitspreken.

Het CAT kan adviseren op het gebied van computergebruik op maat voor een individuele leerling. Dit kan zowel op gebied van zithouding en benodigdheden, maar ook op het gebied van hardware- of softwarematige aanpassingen. Het CAT is met name actief op de school zelf, maar in samenwerking met het expertisecentrum willen wij onze kennis en expertise graag delen met het regulier onderwijs.

Wij komen graag bij u langs op school. Na een gesprek en observatie in de klas kan het zijn dat wij de leerling en de ouders (in overleg) uitnodigen voor een consultatie in onze speciale oefenruimte op Drostenburg. Daar hebben wij middelen tot onze beschikking en kunnen we in de praktijk kijken wat een passende oplossing is!

Dus heeft u een leerling op school met een beperking en wilt u advies over het gebruik en inzet van de computer tbv zijn/haar onderwijs? Neem gerust contact op met het expertisecentrum Orion via https://expertisecentrumorion.nl/contact/