De leraar doet er toe!

2362891666_ed61736c8c_z

 

Adviseur passend onderwijs Desiree Middelkoop begeleidt op dit moment vanuit Expertisecentrum Orion een implementatietraject coaching,- en begeleiding op IKC Noordrijk. Het uitgangspunt ‘De leraar doet ertoe’, staat daarbij centraal. Aangezien de leraar de cruciale schakel is voor de kwaliteit van het onderwijs, is het belangrijk om persoonlijke coaching in te zetten. Door middel van coaching wordt gereflecteerd op het eigen professionele handelen en wordt er gewerkt aan het bewust worden van de eigen professionele normen en waarden. De leraar ontwikkelt een kritisch onderzoekende houding die direct positieve gevolgen heeft voor het handelen in de klas. Ook de vakdocent bewegingsonderwijs van IKC Noordrijk wordt hierin meegenomen: ‘Ik ben nog nooit gecoacht, wat fijn dat er iemand met mij meekijkt en meedenkt!’

De begeleiding vanuit het expertisecentrum houdt in dat er wordt meegedacht over hoe de school leraren kan coachen in het passend maken van het onderwijs voor iedere leerling en hoe de intern begeleiders ingezet kunnen worden voor deze kwaliteitsimpuls. IKC Noordrijk is gestart met het afnemen van een 0-meting om de didactische en pedagogische kwaliteiten van de leraren in kaart te brengen. Van daaruit voeren de intern begeleiders gesprekken met leraren en stellen zij samen doelen die opgenomen worden in de persoonlijke ontwikkelplannen (POP). De persoonlijke doelen van leraren en het overzicht van de 0-meting worden gebruikt om ontwikkeldoelen voor het schoolontwikkelplan (SOP) op te stellen. Op dit moment worden de intern begeleiders door de adviseur van het expertisecentrum gecoacht op het gebied gespreksvoering en observeren. En wordt de coachingscyclus afgestemd op de gesprekkencyclus van de school, met als doel een helder en transparant begeleidingssysteem te ontwikkelen op IKC Noordrijk.