Event

 

 

 

Stakingsdag = scholingsdag!!! Jij komt toch ook?!!

 

Woensdag 14 maart 2018 @Meervaart Amsterdam  12.30 – 16.00 uur

Onderwijsevent:  Samen passend – tips en tools voor passend onderwijs

Wat kun je verwachten?

  • Een praktische middag
  • Met gerenommeerde sprekers Jos Ahlers (auteur van Generatie Z) en Sjef Drummen (onderwijsvernieuwer en directeur van Agora Roermond)
  • Daarnaast gastcolleges en workshops met onderwerpen als: trauma sensitief lesgeven,weerbaarheid en seksuele vorming, anders kijken naar moeilijk verstaanbaar gedrag, belevingscircuit autisme, en nog veel meer…

Inschrijven kan NU! Klik op deze link om naar de inschrijfpagina te gaan.

Vragen? Neem contact op het Expertisecentrum Orion of met de event organisatie via organisatie@orion.nl.


Het programma – onder voorbehoud – is als volgt:

12.00 – 13.00 inloop en markt

13.00 – 14.30 workshops / colleges/ presentaties

<MARKT / PAUZE / IN GESPREK MET ELKAAR>

15.00 – 16.00 afsluiting door gerenommeerde sprekers Jos Ahlers en Sjef Drummen

16.00 – 16.30 borrel

 

Onderstaand vast een overzicht van de workshops. Deze omschrijvingen vind je ook door op de titel van de workshop te klikken op de inschrijfpagina.

 

 


De sprekers

Sjef Drummen

Sjef Drummen ontwikkelde samen met zijn co-founders de middelbare school “Agora”. Dit oud-Griekse woord betekent plein en beoogt als vernieuwingsschool een radicaal andere manier te vinden om kinderen over de wereld om hen heen te laten leren. Het concept berust op drie pijlers:
1) Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen graag leren, de school hoeft dat alleen maar te ondersteunen; 
2) leren kan overal plaatsvinden; ‘de wereld is het plein’; 
3) en school functioneert als een ‘plein dat verbindt’. Er wordt niet meer gedacht in strikt te onderscheiden domeinen als thuis, straat, school en virtueel. 
Sjef Drummen: “We hebben ooit het model gehad waarbij je alle kennis van de wereld in stukjes hakt. Je noemt het “vakken”. (…) Wij draaien het helemaal om: we gaan de wereld onderzoeken. Doordat leerlingen die wereld onderzoeken komen ze de kennis tegen die nodig is om de wereld te snappen.”

 

Jos Ahlers

De nieuwe Generatie Z is aanstormende en stroomt in 2020 de werkvloer op. Jos Ahlers en René C.W. Boender beschrijven in hun spraakmakende boek de opkomst van deze onstuitbare, digitale generatie.

Op basis van nieuw onderzoek wagen zij zich aan een voorspelling van het gedrag van deze hele nieuwe generatie. Een generatie die altijd en overal online is. Voor wie sociale media geen ontdekking, maar een noodzaak zijn.

Wat zijn hiervan de consequenties op maatschappelijk gebied? Het resultaat van hun onderzoek is een baanbrekende en totale inzage in hoe Generatie Z denkt: over geloof, sport, ouders en ouder worden, de zorg, lust en liefde, de pil, extremisme, tolerantie etc.


De workshops

Workshops 13.00 – 14.30 uur
zaal Wat Beschrijving Door wie
1 Samenlevingsspel – leerlingen werken het zelf helemaal uit. Leerlingen ontwikkelen een eigen samenleving met het beschavingsspel. Met een experimenteel beschavingsspel bedenken leerlingen van groep 8 van de Amsterdamse Nicolaas Maesschool hun eigen samenleving. Bij het spel – dat iets weg heeft van het gezelschapsspel Kolonisten van Catan – gaan kinderen zelf op onderzoek uit. Ze leren hoe zij hun eigen vragen kunnen beantwoorden. En dat levert verrassende resultaten op. Doel van het spel is om kinderen te leren hoe zij door onderzoek zelf hun vragen kunnen beantwoorden. Bart van den Bosch en Michiel Jehee – Nicolaas Maesschool
2 Trauma sensitief lesgeven Trauma bij kinderen is een actueel en veelbesproken onderwerp binnen het hedendaagse onderwijs. Het effect van ingrijpende ervaringen in het leven van een kind kan dan ook grote gevolgen hebben. Men gaat er vanuit dat er gemiddeld in elke klas één kind zit met een trauma maar waarschijnlijk ligt dit aantal hoger. Een school kan door trauma-sensitief les te geven een significant verschil maken in het leven van deze kinderen.
Maar hoe weet je nu wanneer er sprake is van een trauma? Op welke signalen moet je alert zijn? En hoe ga je daar dan vervolgens mee om?
Evelyne Offerman – Expertisecentrum Orion
3 Seksuele vorming De seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking verloopt lichamelijk, op enkele uitzonderingen na, zoals bij elk kind. Maar wat kinderen met een verstandelijke beperking hiervan begrijpen, hoe zij dit emotioneel ervaren en er sociaal mee omgaan vraagt wel gerichte begeleiding. In de workshop wordt ingegaan op de mogelijkheden om seksuele vorming binnen zorg en onderwijs samen met ouders vorm te geven. De ervaringen die gedeeld worden, zijn gebaseerd op de ontwikkelingen binnen de Van Koetsveldschool (speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen) en Cordaan Jeugd (ondersteuning voor verstandelijk beperkte kinderen en jongeren en hun ouders). De van Koetsveldschool heeft recent het Predicaat Excellente School op het gebied van weerbaarheid en seksuele vorming gekregen. Sandra Zaal, gz-psycholoog en Simone Kuiper, coördinerend begeleider Cordaan Jeugd
4 Een krachtige leerkracht-leerling relatie Aan de hand van inspirerend beeldmateriaal en theorie bespreken we het belang van goede relaties tussen leerkracht en leerlingen. Hoe ziet deze relatie er optimaal uit en hoe kun je deze als leerkracht het beste vormgeven? Karla Uiterwaal en Charlaine Reval – Expertisecentrum Orion
5 Stellen van hoge doelen bij kinderen met een lage cognitie. Is dat haalbaar? En hoe doe je dat? Kinderen met een lage cognitie hebben aanpassingen nodig binnen de reguliere klassenpraktijk. In deze presentaties nemen we je mee in de DO’s van het lesgeven aan deze leerlingen. We staan stil bij de onderwijsbehoefte van deze groep leerlingen en de wijze van toetsen. Hiernaast worden er handreikingen gegeven voor de begeleiding van leerlingen binnen de reguliere klassenpraktijk. Sonja Brilman – Patricia Scholte ter Horst Expertisecetrum Orion
6 Nieuwsgierig?! Maak kennis met onderzoekend leren. Door als leerkracht zelf met een boeiende onderzoeksvraag aan de slag te gaan, ervaar je wat onderzoekend leren omvat en hoe het eruit kan zien. Je doorloopt de onderzoekscyclus en krijgt daardoor zicht op het belang van de verschillende stappen. Je ervaart nieuwsgierigheid en betrokkenheid en je merkt hoe je wordt aangezet tot nadenken, redeneren en analyseren. Deze workshop is een introductie op onderzoekend leren, het stellen van goede vragen en geeft je informatie over de wijze waarop je onderzoekend leren een vaste plek in je onderwijs kan geven. Tessel van der Linde – Tessel van der Linde Onderwijsadvies
7 Effectief omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag’ Het doel van de workshop is stil te staan bij moeilijk verstaanbaar gedrag en ons bewust te worden van hoe hier het beste mee om te gaan. Er wordt ingezoomd op helpende factoren en besproken op welke wijze het leerkrachtgedrag een positieve bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de situatie. Hoe kijken we naar het gedrag van kinderen en wat is onze eigen rol als professional? Marisa Post – Expertisecentrum Orion
8 Veiligheid voorop binnen het speciaal onderwijs: hoe te handelen bij verbale en fysieke agressie met risico’s voor de omgeving? Veiligheid voorop binnen het speciaal onderwijs: hoe te handelen bij verbale en fysieke agressie met risico’s voor de omgeving? De deelnemers krijgen en bespreken handvatten voor de praktijk, hierbij ook wettelijke (on)mogelijkheden in ogenschouw nemend. De deelnemers bespreken met elkaar de belangrijkste dilemma’s en keuzemogelijkheden. Tijdens de workshop is er veel ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers. Francisca Schouten – Orion College Zuid
9 Belevingscircuit – ervaar hoe het is om autist te zijn. Het Autisme Belevings Circuit is voor iedereen die autisme wil ervaren en leren kennen. Via negen korte opdrachten brengen we je in de gevoelswereld van autisme. Elke opdracht in dit parcours probeert je een autistische ervaring te laten opdoen, steeds gekoppeld aan een tip voor autismevriendelijkheid. Luna Beukema – SWV Amsterdam/Diemen
10 Onderwijsondersteuning en jeugdhulp – waar onderwijs en zorg goed samen gaan (en soms botsen) Stichting Orion verzorgt op verschillende locaties speciaal onderwijs aan kinderen uit Amsterdam en omstreken met verschillende problematiek. De organisatie van jeugdhulp, de diverse samenwerkingsverbanden en de vele hulpverlenende en verwijzende instanties werken samen, maar missen elkaar soms in het traject.
Kennis van het grote verwarrende web rondom scholen voor speciaal onderwijs geeft meer inzicht in de processen, de keuzes, de mogelijkheden binnen de school maar ook de grenzen van de ondersteuning.
Naast de presentatie van de sociale kaart van het speciaal onderwijs, wordt informatie gedeeld en is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.
Laura Wiskerke en
Heleen Stoelinga Van Detschool
Blauwe zaal Directeur vernieuwingsschool Agora vertelt… Sjef Drummen ontwikkelde samen met zijn co-founders de middelbare school “Agora” (oud-Griekse woord voor plein). Agora beoogt als vernieuwingsschool een radicaal andere manier te vinden om kinderen over de wereld om hen heen te laten leren. Het concept berust op drie pijlers: 1) Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen graag leren, de school hoeft dat alleen maar te ondersteunen; 2) leren kan overal plaatsvinden. ‘de wereld is het plein’; 3) en school functioneert als een ‘plein dat verbindt’. Er wordt niet meer gedacht in strikt te onderscheiden domeinen als thuis, straat, school en virtueel. Sjef Drummen: “We hebben ooit het model gehad waarbij je alle kennis van de wereld in stukjes hakt. Je noemt het “vakken”. (…) Wij draaien het helemaal om: we gaan de wereld onderzoeken. Doordat leerlingen die wereld onderzoeken komen ze de kennis tegen die nodig is om de wereld te snappen. Sjef Drummen – Agora Roermond
Studio Hoe ga je als leerkracht om met een ernstig zieke leerling? Wat voor oog moet je hebben als leerkracht van leerlingen die langdurig ziek zijn. Wees je bewust wat voor invloed een ziekte heeft op een leerling en welke protocollen en richtlijnen er zijn. Deze leerlingen moeten ook worden gezien. We bespreken verschillende ziektebeelden die ook in de reguliere onderwijspraktijk geregeld voorkomen. Bianca Vlaar van Het ABC

Ingrid de Jong van de Educatieve Voorziening in het AMC

Achter bar – in rode foyer Rots en Water Rots en Water is een psychofysieke training voor leerlingen van PO, VO, MBO, speciaal onderwijs, hulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Het richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en grensoverschrijdend gedrag. De pijlers van de Rots en Watertraining zijn: zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Kinderen leren om ‘sterk te staan’ en een keuze te maken voor hun gedrag. Yvonne Ciermans – Orion College Drostenburg
Kleedkamers Leskisten Dezelfde lesstof aanbieden, maar dan op een hele andere manier? Dat kan! Pak een leskist van Orion onder je arm en je kunt direct aan de slag! Leer letters met robot Beebot, leer in stapjes een probleem oplossen met Dash en Dot. ‘Schrijf’ een verhaal door een scenario te maken en het te filmen, leer robots bouwen en programmeren met Lego Mindstorms en Lego We Do…. en zo zijn er tal van mogelijkheden!

Naast deze klassiekers hebben we ook nieuwe leskisten! Zo gaan we games maken met Bloxels, robots bouwen en programmeren met Microbits, programmeren met onze kleinste robot Ozobot.

Marjolein Duchateau en iCoaches- Stichting Orion

Op maandag 13 maart 2017 vond het Orion event ‘Innovatief leerkrachtgedrag’ plaats.

Klik hier voor de presentaties!

 

 

 

 


 

Orionbanner-google

Op 28 september vond ons event plaats Onderwijsgedrag dat past!

Klik hier om de presentaties te bekijken!