Expertisecentrum

Het expertisecentrum is een initiatief van Stichting Orion en wordt aangestuurd door Maaike van Bakkum. Zij zet zich in om te kijken waar de mogelijkheden liggen en op welke wijze Orion en de verschillende SO scholen samen kunnen werken met het regulier onderwijs (PO & VO). Zij heeft als doel vragen vanuit de omgeving zo snel mogelijk te beantwoorden en legt hiervoor snel verbindingen met de aangewezen school binnen de stichting.

Het expertisecentrum moet gezien worden als een uithangbord van stichting Orion Het is een (digitaal) aanspreekpunt voor vragen uit de omgeving die zich richten op cluster 3 en 4. Het expertisecentrum heeft Maaike als centraal aanspreekpunt en bestaat verder uit diverse Adviseurs Onderwijs die zich vanuit de Orion scholen inzetten om de vragen te beantwoorden. Het team werkt nauw samen met de directie en zorgcoördinatoren van de verschillende Orion scholen en stelt samen plannen op voor de toekomst. Samen gaan zij op zoek naar nieuwe mogelijkheden binnen het onderwijs om vorm te geven aan passend onderwijs.

Het aanbod vanuit het expertisecentrum is onderscheidend omdat het praktische expertise en kennis biedt van school tot school. Verder zoeken we altijd de verbinding met de basisondersteuning van de school.