Handboek

Het handboek “Traumasensitief Onderwijs – een handboek bij de implementatie“ is tot stand gekomen met financiering van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Het handboek maakt onderdeel uit van het onderzoeksproject “Traumasensitief Onderwijs: implementatie van een traumasensitief klimaat in scholen door professionalisering van leerkrachten”.

Klik hier om het handboek te downloaden.