Hellen Smit

hellenIk ben Hellen Smit en werkzaam als adviseur passend onderwijs bij het Expertisecentrum Orion. Ik zit inmiddels ruim 25 jaar in het onderwijs, ik heb 16 jaar gewerkt in het Speciaal Basisonderwijs in Amstelveen als leerkracht en nu alweer bijna 10 jaar als begeleider binnen het onderwijs. Eerst als ambulante begeleider van Regionaal Expertise Centrum BovenAmstel, daarna als begeleider passend onderwijs binnen SWV Amstelronde.

Ik heb ook kennis en ervaring opgedaan tijdens mijn Master SEN-opleiding afstudeerrichting Ambulante begeleiding en de mastermodules handelingsgericht werken en co-teaching. Daarnaast heb ik de studie voor kindercoach afgerond en volg ik graag studiedagen om mijn kennis en expertise up-to-date te houden.

Mijn expertise ligt met name op het gebied van het bieden van coaching aan leerkrachten, individuele leerlingbegeleiding op het gebied van aandacht, werkhouding en taakaanpak, oplossingsgericht en handelingsgericht werken, kindercoach trajecten en het ondersteunen van trajecten voor leerlingen met ASS en/of ADHD-problematiek. Verder hebben langdurig zieke leerlingen en de mogelijkheid om onderwijs te blijven volgen zowel op school als thuis mijn interesse.

Ik vind het belangrijk dat passend onderwijs ook echt passend wordt voor iedere leerling of dit nu binnen het reguliere PO met ondersteuning is of een passende plek binnen het speciaal (basis) onderwijs, een leerling hoort met plezier naar school te gaan en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.