Onderwijs Thuis

 

In juni 2015 zijn wij in samenwerking met het SWV A’dam/Diemen een pilot gestart voor ‘Onderwijs Thuis’.

VO-scholen in deze regio hebben op dit moment de mogelijkheid een leerling voor ondersteuning thuis aan te melden bij het samenwerkingsverband. Dit kan door het aanmeldformulier te downloaden en terug te mailen. Het betreft leerlingen die langdurig thuis zitten door ziekte en/of internaliserende problematiek. Het zijn dus niet de leerlingen die voor een kortere tijd aangewezen zijn op extra ondersteuning thuis (max. 6 weken).

Na een intakegesprek op school met de adviseurs passend onderwijs (APO) van Orion besluit het Onderwijsschakelloket (OSL) of de leerling in aanmerking komt. In eerste instantie zal er gekeken worden of de flexibel inzetbare docenten die vallen onder Orion het onderwijs thuis vorm kunnen geven. Wanneer dit geen match blijkt te zijn met de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling, dan wordt er gezocht naar een andere oplossing. Het samenwerkingsverband VO A’dam/Diemen ondersteunt deze pilot, zowel inhoudelijk als financieel. Samen hopen wij zo te bereiken dat ook deze leerlingen verder kunnen met hun schoolloopbaan, zonder al te veel onderbrekingen.

Mocht u als ouder meer willen weten over ‘Onderwijs Thuis’ vraag dit dan na via de school van uw kind. Zij kunnen dan contact opnemen met de adviseurs passend onderwijs. De aanvraag voor deze vorm van ondersteuning verloopt altijd via school.

De school kan contact opnemen met onze adviseurs passend onderwijs:

Karla Uitewaal – k.uitewaal@orion.nl – 06 19 30 05 90

Marisa Post – m.post@orion.nl – 06 44 72 13 00