Huizingaschool – Naivedia von Kiedrowski

Zeer betrokken en adequate ondersteuning, zowel voor de ouders als de leerkrachten. We hebben meer inzichten en duidelijkheid over de verschillende mogelijkheden binnen het SO en SBO en we kunnen hierdoor ook beter bepalen wat de basisondersteuning in het regulier onderwijs zou moeten kunnen bieden.

We hopen de enthousiaste samenwerking voort te kunnen blijven zetten met het expertisecentrum.