IKC Noordrijk – Will van Rossum

Het expertisecentrum heeft IKC Noordrijk enorm geholpen doordat we een ervaren en deskundige interim intern begeleider hebben gekregen ter vervanging van de intern begeleider die ziek was  geworden.

De interim intern begeleider heeft de school  enorm geholpen met o.a. hoe maak je nu werkzame groepsplannen en of handelingsplannen. Hoe evalueer je op een goede manier de groepsplannen en of handelingsplannen, maar ook hoe kun je intervisie inzetten om elkaar binnen een school te ondersteunen. Hoe kun je van elkaar leren en kennis delen. Daarnaast werken we prima samen om die kinderen in kaart te brengen die extra zorg nodig hebben. Er wordt direct gehandeld en niet afgewacht, ouders worden uitgenodigd om te praten, arrangementen worden aangevraagd, leerkrachten kunnen altijd met hun vragen binnen komen.

Het expertisecentrum heeft de school direct kunnen helpen met een afname van een IQ onderzoek voor een leerling waar de school mee dreigde vast te lopen.

De samenwerking met het expertisecentrum verloopt uitstekend, is efficiënt en er blijft nog tijd over voor een grap en een grol.