Inspirerende werkbezoeken Orion scholen

Tijdens de drukbezochte werkbezoeken van 18 oktober hebben wel 50 collega’s kennis kunnen maken met onze Orion scholen. De bezoekers vormden een zéér gevarieerd gezelschap van onderwijsprofessionals, die veel interesse toonden voor de wijze waarop er binnen Orion speciaal onderwijs wordt geboden. Hieronder een greep uit de vele indrukken en reacties.

 

Waardering was er voor de zichtbare bevlogenheid van de schooldirecteuren en de gastvrijheid van de scholen. Presentaties over ontwikkelingen op pedagogisch of didactisch gebied gaven inspiratie voor een vertaalslag naar de eigen schoolpraktijk, zoals bijvoorbeeld op Drostenburg de zeven leerlijnen waarmee daar gewerkt wordt.

Gedurende de rondleidingen werd bij de docenten en leerkrachten soms mooi ‘teamwork’ gesignaleerd en in een klas van het spiksplinternieuwe gebouw van Orion College Drostenburg werden de vragen deels door de leerlingen zelf beantwoord. De informatieve bijeenkomst op het Orion College Zuid ging gepaard met onder meer een kijkje in de keuken, het technieklokaal en de timeout.

In een presentatie over seksuele vorming op de Van Koetsveldschool stond naast het belang van goede communicatie, plezier en sociale vaardigheden, ook weerbaarheid centraal.

Twee leerlingen uit groep 8 beantwoordden na hun presentaties ‘over mezelf’ enthousiast en eerlijk alle vragen uit de zaal over hun Van Detschool.

Directeur Michel Trappenberg inspireerde op het Orion College Zuidoost niet alleen zijn collega’s uit een andere regio met zijn verhaal over het belang van een intensieve samenwerking met de gemeente. Gemeenschappelijk doel: zoveel mogelijk jongeren toeleiden naar betaald werk of arbeidsgerichte dagbesteding.

De voelbaar prettige sfeer, oog voor een positieve benadering, voorspelbaar handelen, veiligheid en rust werden genoemd als kenmerkend op de Gerhardschool. Inspiratie werd tijdens deze klassenbezoeken ook vastgelegd door foto’s te maken van de gebruikte middelen en materialen.

Orion College Noord toonde op welke manier leerlingen voorbereid worden om zo zelfstandig mogelijk te functioneren op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Als klap op de vuurpijl werden de bezoekers hier getrakteerd op een uitgebreide lunch in het ‘schoolrestaurant’, voorbereid en geserveerd door de leerlingen.