Karla Uitewaal

karlaIk ben Karla Uitewaal en werkzaam als adviseur passend onderwijs bij het Expertisecentrum Orion.

Voor deze baan werkte ik als orthopedagoog bij de ambulante dienst in het voortgezet onderwijs. Ik ben begonnen als leerkracht in het speciaal onderwijs en heb in het vervolg daarop ervaring opgedaan als intern begeleider en later ook als directeur op een school voor speciaal basisonderwijs. Omdat mijn hart toch meer uitging naar het begeleiden van leerlingen en leerkrachten ben ik verder gegaan als orthopedagoog op een een school voor zeer moeilijk lerende kinderen en als bovenschools begeleider op o.a. scholen voor speciaal basis onderwijs en praktijkonderwijs.

Mijn huidige taken bestaan o.a. uit het begeleiden van VO-scholen in het kader van passend onderwijs. Leerlingen met een fysieke beperking of chronische ziekte kansen bieden om zonder al teveel obstakels hun diploma te laten behalen. Ook leerlingen die (al voor langere tijd) thuis zitten proberen we weer naar school te krijgen door bijvoorbeeld het huisonderwijs op de school te geven of op een andere locatie. Hierbij staat de succeservaring voorop en de ervaring leert dat het oppakken van onderwijs een positief effect heeft en weer perspectief biedt voor leerlingen.

Het Expertisecentrum Orion bouwt een brug tussen het reguliere onderwijs door kennis te delen, mee te denken vanuit een oplossings- en handelingsgerichte visie. Zo bieden wij mogelijkheden om leerlingen echt een passende plek te geven in het onderwijs of dit nu regulier of speciaal is of beide. Ik vind het belangrijk dat leerlingen met beperkingen op psychisch of fysiek vlak de mogelijkheid krijgen om onderwijs te kunnen blijven volgen op een haalbaar niveau, zodat zij weer successen kunnen behalen en mogelijkheden zien om zich verder te ontwikkelen.