Lessen overstap PO naar VO

 

Ieder jaar in starten we met onze PO/VO lessen op de basisscholen. Deze lessen zijn geschikt voor kleine groepjes of individuele leerlingen uit groep 8.

De doelgroep voor deze lessen zijn leerlingen die moeite hebben met de overstap naar het Voortgezet Onderwijs. Zij krijgen in ongeveer 4 tot 5 lessen extra informatie over hun nieuwe VO school en alle veranderingen die eraan komen. We praten aan de hand van werkbladen over onderwerpen zoals lesroosters, afkortingen van alle vakken, Magister, de leswisselingen met de verschillende docenten enz. Ook worden er handige tips gegeven voor werkplek de thuis, indelen van de tijd, gebruik van een agenda en nog veel meer.

Daarnaast is er alle ruimte en tijd om in dit kleine groepje persoonlijke verwachtingen en vragen t.a.v. hun nieuwe school te bespreken.

Met behulp van een Powerpoint worden de lessen ook ondersteund met foto’s van de nieuwe VO school.

Na deze lessen gaan de leerlingen naar huis met een boekje met hun eigen werkbladen en hopelijk ook met een gesterkt gemoed. Ze weten nu meer over de veranderingen die na de zomervakantie gaan plaatsvinden en zijn hier beter op voorbereid.