Maaike van Bakkum

maaike

Ik ben Maaike van Bakkum en werkzaam als coördinator – leidinggevende van het Expertisecentrum Orion. Voor mij ligt de uitdagende taak om, samen met mijn team, verder te bouwen aan het expertisecentrum, dat steeds volop in ontwikkeling is.

Mijn onderwijs carrière ben ik zestien jaar geleden begonnen als groepsleerkracht in het regulier onderwijs. Een paar jaar later heb ik de overstap gemaakt naar het speciaal onderwijs op de Van Koetsveldschool (ZMLK). Na het behalen van mijn diploma Master-Sen, leek het mij waardevol om mijn opgedane kennis en ervaringen te kunnen delen en ben gaan werken als ambulant begeleider. Terwijl ik de opleiding tot vakbekwaam schoolleider aan het volgen was, kreeg ik in januari 2017 de mooie uitdaging om als leidinggevende van het Expertisecentrum Orion, mijn onderwijscarrière op een andere manier vorm te geven.

Ik heb ervaren dat scholen hun uiterste best doen om passend onderwijs vorm te geven, maar hierbij soms wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Dat is precies waar het expertisecentrum zich graag voor inzet! Ik zie het dan ook als een prachtige uitdaging om nog beter te kunnen inspelen op de vraag van scholen met een passend aanbod vanuit het expertisecentrum. Vragen? Bel of mail mijn gerust!