Marisa Post

marisa

Ik ben Marisa Post en werkzaam als adviseur passend onderwijs bij het expertisecentrum van Orion. Mijn onderwijscarrière ben ik 15 jaar geleden gestart in het reguliere onderwijs in Amsterdam om vervolgens in het speciaal onderwijs terecht te komen op de Van Koetsveldschool, school voor zeer moeilijk lerende leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Na het behalen van mijn Master SEN diploma (gedragsprofiel) heb ik gewerkt als ambulant begeleider met expertise op het gebied van LZK/LG/ZMLK en heb ik kennis en ervaring op gedaan door op verschillende VO-scholen een bijdrage te leveren aan de opstart en uitvoering van de trajectvoorziening voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

In mijn huidige functie houd ik mij, in opdracht van het SWV, bezig met het faciliteren van ondersteuning thuis aan chronisch zieke leerlingen in het VO, transferbegeleiding (SO/PO-V(S)O) en kom ik op VO-scholen om consultvragen te beantwoorden en mee te denken over hoe de school passend onderwijs kan bieden zodat iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Als adviseur passend onderwijs ben ik breed inzetbaar, maar mijn interesse gaat met name uit naar het bijstaan van leerlingen, ouders en scholen en er samen voor te zorgen dat er een optimale onderwijsleersituatie ontstaat.