Cilia van Lammeren – Verhegge

Ik ben Cilia van Lammeren – Verheggen en werkzaam als adviseur passend onderwijs bij het expertisecentrum van Orion. Mijn onderwijscarrière begon in 2003. Ik heb gewerkt als leerkracht, voornamelijk in midden en bovenbouw groepen. Daarna ben ik intern begeleider (IB) geworden. Dit tijdens de studie Master Pedagogiek aan de HvA. 

Als intern begeleider heb ik samen met ouders, kinderen en leerkrachten vele casussen begeleid. Veelal met het doel: hoe kunnen we het onderwijs voor deze leerling zo aanpassen dat het regulier onderwijs gevolgd kan blijven worden. Hierbij was het voor mij van groot belang om een aantal zaken in de gaten te houden: hoe gaat het met de leerling, is hij of zij nog gelukkig op deze school en kan de leerling zich hier blijven ontwikkelen?

De begeleiding richtte zich op leerlingen met onder andere dyslexie, dyscalculie, spina bifida, achondroplasie, ADHD, ADD, hoog intelligente en hoog begaafde leerlingen.

De expertise die ik heb opgedaan als leerkracht en intern begeleider neem ik mee in de begeleiding van de leerling die aangemeld worden bij Orion. Hierbij werk ik doel- en oplossingsgericht, zodat de begeleiding zo effectief mogelijk wordt ingezet.