Met vereende kracht

vereendekr8 Foto afsluiting Met vereende kr8

Op 19 mei sloten vier schoolbesturen voor Speciaal Voortgezet Onderwijs in Amsterdam hun deelname aan de Kwaliteitsimpuls Voortgezet Onderwijs Amsterdam (KVA) af met een symposium. Zij formuleerden daar hun gezamenlijke ambitie voor samenwerking in de komende jaren. Uit handen van ons Expertisecentrum ontving de wethouder Onderwijs in Amsterdam, Simone Kukenheim, het boek met tips dat de besturen gezamenlijk hebben ontwikkeld.

De ambitie is om als VSO intensiever samen te werken en kennis te delen, over de grenzen van de besturen en clusters heen. Het is hiervoor noodzakelijk dat scholen, bestuurders en leraren steeds met elkaar in dialoog zijn en blijven en dat alle betrokkenen grote én kleine stappen in het verbeteren van onderwijskwaliteit omarmen.

De wethouder sprak op het symposium over de kracht van kennisdeling: “Kennis delen en doorgeven wordt steeds meer een manier om te professionaliseren. En professionalisering van leraren is dé manier om te werken aan kwaliteit op scholen. We geven leraren (met de Amsterdamse lerarenbeurs, red.) nu iets in handen om zelf aan de slag te gaan met hun eigen ontwikkeling en die van het onderwijs.”

Meer informatie?