Ontwikkelmodel

Uit onderzoek en ervaring weten we steeds meer over de grote impact van chronische stress en trauma op de ontwikkeling van kinderen. Leerlingen die meerdere ingrijpende gebeurtenissen meemaken, hebben een grotere  kans problemen te ontwikkelen in welzijn, leren én gedrag. Binnen Orion gaan wetenschappelijk  onderzoek, innovatie en ontwikkeling van de praktijk hand in hand, om juist deze leerlingen en hun gezinnen te ondersteunen. Het Expertisecentrum Orion ondersteunt onderwijsprofessionals en schoolteams met workshops, training en schoolcoaching bij de ontwikkeling van traumasensitief onderwijs (TSO).


Het Ontwikkelmodel Traumasensitief Onderwijs helpt scholen in kaart te brengen waar zij staan in de ontwikkeling van traumasensitief onderwijs en welke volgende stappen zij kunnen zetten binnen hun eigen schoolbrede ontwikkeling. Het Ontwikkelmodel is hier te downloaden.

Ondersteuning bij de ontwikkeling van een TSO klimaat

Het Expertisecentrum Orion biedt scholen ondersteuning in de vorm van trainingen, teampresentaties en coaching on-the-job voor het MT en in de klas. Door leerkrachten én schoolteams kennis en handvatten te bieden krijgen getraumatiseerde kinderen een grotere kans zich optimaal te ontwikkelen. Stichting Orion heeft Traumasensitief Onderwijs als speerpunt voor al haar 9 schoollocaties en investeert in interne expertiseontwikkeling in combinatie met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

Downloads

Het handboek en het ontwikkelmodel maakt onderdeel uit van het onderzoeksproject “Traumasensitief Onderwijs: implementatie van een traumasensitief klimaat in scholen door professionalisering van leerkrachten”.

Klik hier om het handboek te downloaden.

Klik hier om het Ontwikkelmodel te downloaden.