Onze scholen

Hier vindt u onze scholen voor openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam

 

Bekijk onze scholen op de kaart in deze pdf (of klik op het plaatje)

 

SO Scholen van Orion

Cluster 3

Voor wie?

Cluster 3 is voor leerlingen met verstandelijke beperkingen (Zeer Moeilijk Lerend) en/of lichamelijke beperkingen (Lichamelijk Gehandicapt/Meervoudig Gehandicapt) en leerlingen die langdurig ziek zijn (Langdurig Zieken).

Welke locatie past bij mijn kind? 
Als u met ons of het expertisecentrum contact opneemt, bekijken we samen op welke locatie uw zoon of dochter het beste tot zijn recht komt. 
Waar?
speciaal voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK)
Archimedesplantsoen 98 * 1098 KG Amsterdam
Contact: 020 – 668 38 21 * ks.directie@orion.nl 
speciaal voor langdurig zieke kinderen
Drostenburg 1 * 1102 AM Amsterdam
Contact: 020 – 3987755 * coronelschool@orion.nl
speciaal voor kinderen met een lichamelijke- of een meervoudige handicap, of een chronische ziekte
Drostenburg 1 * 1102 AM Amsterdam
Contact: 020 – 3987755 * drostenburg@orion.nl

Cluster 4

Voor wie?

Voor kinderen met gedragsproblemen.
Welke locatie past het beste bij mijn kind?

We kijken graag samen met u op welke locatie uw zoon of dochter het beste tot zijn recht komt. Dat hangt onder meer af van de problematiek van uw kind en uw woonplaats.

Waar?
IJsbaanpad 7 * 1076 CV Amsterdam
Contact: 020 676 98 49 * vandetschool@orion.nl
Terpstraat 36 * 1069 TV Amsterdam
Contact: 020 410 07 40 * dejonghschool@orion.nl
Valentijnkade 61-62 * 1095 JL Amsterdam
Contact: 020 -665 18 11 * gerhardschool@orion.nl

VSO Cluster 3 & 4
Het Orion college biedt op zes locaties in Amsterdam speciaal onderwijs aan. Deze VSO scholen zijn gericht op cluster 3 en 4. 

Cluster 3

Voor wie?

Cluster 3 is voor leerlingen met verstandelijke beperkingen (Zeer Moeilijk Lerend) en/of lichamelijke beperkingen (Lichamelijk Gehandicapt/Meervoudig Gehandicapt) en leerlingen die langdurig ziek zijn (Langdurig Zieken).

Welke locatie past bij mijn kind? 
Als u met ons of het expertisecentrum contact opneemt, bekijken we samen op welke locatie uw zoon of dochter het beste tot zijn recht komt. 
Waar?
Zeer moeilijk lerende kinderen 
Orion College Noord – locatie Beijerlandstraat

Beijerlandstraat 2 * 1025 NN Amsterdam
Telefoon: 020 – 636 24 87 * orioncollegenoord@orion.nl

Orion College Noord – locatie Wognummerplantsoen
Wognumerplantsoen 2-4 * 1023 EP Amsterdam
Telefoon: 020 – 636 33 93 * orioncollegenoord@orion.nl
Orion College Zuidoost
Bijlmerdreef 1289 / 2 * 1103 TV Amsterdam ZO
Telefoon: 020 – 368 10 71 * orioncollegezuidoost@orion.nl
Langdurig ziek en/of een lichamelijke beperking 
Orion College West – locatie Zekeringstraat
Zekeringstraat 45 * 1014 BP Amsterdam
Telefoon: 020 – 611 12 13 * orioncollegewest@orion.nl

Cluster 4

Voor wie?

Voor jongeren met gedragsproblemen.
Welke locatie past het beste bij mijn kind?
Bij internaliserende (naar binnengerichte) gedragsproblemen (bijvoorbeeld autisme) kunnen jongeren terecht op locatie West. Jongeren met psychiatrische of gedragsproblemen kunnen terecht op Orion College Zuid.
Waar?
Orion College West – locatie Zekeringstraat
Zekeringstraat 45 * 1014 BP Amsterdam
Telefoon: 020 – 611 12 13 * orioncollegewest@orion.nl
Orion College Zuid
Gaasterlandstraat 7 * 1079 RH Amsterdam
Telefoon: 020 – 644 22 32 * orioncollegezuid@orion.nl