Organisatie

Openbaar Speciaal Onderwijs Amsterdam

Orion is de enige aanbieder van openbaar speciaal primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam.
Op 9 locaties bieden wij speciaal onderwijs en passende zorg afgestemd op de behoefte van onze leerlingen van 4 tot 20 jaar. Ieder kind met elke godsdienst of levensbeschouwing is welkom!

Orion is gespecialiseerd in onderwijs en begeleiding aan kinderen en jongeren met:

  • verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen of een chronische ziekte
  • psychiatrische en/of gedragsstoornissen

We zijn er trots op dat we zo veel kinderen onderwijs kunnen bieden dat bij hen past om ze een zo goed mogelijke toekomst te kunnen bieden. En dat doen we al heel lang! De stichting bestaat sinds 1 januari 2005, maar onze scholen zijn al opgericht in de 20ste eeuw.

Nieuwsgierig naar Stichting Orion. Neem een kijkje op www.orion.nl.