Partner in de spotlight!

Het expertisecentrum is constant op zoek naar de juiste partners om samen te werken en antwoord te geven op de wet van passend onderwijs. Deze keer meer informatie over onze partner die werkzaam is onder het SWV Amsterdam Diemen en vanuit Drostenburg:

“Expertgroep voor kinderen met een medische of revalidatie hulpvraag in het regulier basisonderwijs”.

Wat doen wij?

Met de invoering van het passend onderwijs zijn de zogeheten “rugzakjes” voor langdurig zieke kinderen en kinderen met een lichamelijke beperking in het regulier onderwijs afgeschaft. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er geen kinderen en scholen meer zijn in Amsterdam Diemen die extra begeleiding nodig hebben.

Om de doelgroep met een medische en of revalidatie hulpvraag niet uit het oog te verliezen is per 1-1-15 een expertgroep opgericht.

Wij werken vanuit Drostenburg en zijn inzetbaar voor heel Amsterdam Diemen om toekomstige zorgleerlingen op maat te kunnen bedienen.

Voor vragen op het gebied van chronisch zieke leerlingen, leerlingen met een beperking, vragen over fijn motorische en grof motorische ontwikkeling, zitproblemen, handicapbeleving, meedenken in de aanvraag van een arrangement, hulp bij het juist invullen van een protocol etc. zijn wij inzetbaar.

Waarom op Drostenburg?

Wij zijn heel blij dat onze voedingsbodem bij Drostenburg ligt, zodat de groep gebruik kan maken van de verschillende voorzieningen die Drostenburg biedt (o.a. experts, hulpmiddelen, kennis, korte lijnen, minder bureaucratisch). Zo blijft expertise gewaarborgd en kunnen we ook contact houden met het expertisecentrum van Orion. Bovendien hebben wij zicht op leerlingen die beter op zijn plaats zijn in het speciaal onderwijs en kunnen wij daarvoor direct bij de juiste personen zijn.

Wie zijn wij?

Voor sommigen een bekend gezicht, voor anderen niet dus even voorstellen is wel op zijn plaats:

Naamloos2Anne Niessen

Onder andere tien jaar gewerkt als groepsleerkracht op een Montessorischool te Amsterdam Zuidoost en sinds 2008 werkzaam als ambulant begeleider Cl. 3 voor de dienst ambulante begeleiding Amsterdam (Orion), met als nevenfunctie trajectbegeleiding.

 

Nathalie BraspenningNaamloos

Vanaf 1996-2006 gewerkt op de Coronelschool als groepsleerkracht en daarna werkzaam als ambulant begeleider Cl. 3 voor de dienst ambulante begeleiding Amsterdam (Orion).

 

Aanvraag inzet van de expertgroep

Via de site van het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen onder downloads is een aanvraagformulier te vinden dat ingevuld wordt door de school en gestuurd kan worden aan a.niessen@ab-amsterdamdiemen.nl of n.braspenning@ab-amsterdamdiemen.nl. Zodra het formulier binnen is wordt er zo snel mogelijk contact opgenomen met de school om een afspraak te maken. Rechtstreeks een mail sturen aan ons is ook mogelijk!

Vriendelijke groeten, Nathalie Braspenning en Anne Niessen