Partners

Expertisecentrum werkt graag samen met anderen. Alleen op die manier kunnen we een passend netwerk bieden van goed onderwijs in onze omgeving.

Stichting Orion maakt onder andere deel uit van de federatie openbaar onderwijs Amsterdam. Met de openbare besturen streven we naar kwalitief goed onderwijs voor elk kind.

Het expertisecentrum bouwt verder op de contacten die de stichting en de scholen al hebben gelegd. Ook zijn er eerste kennismakingen waarbij nagedacht wordt over een intensieve samenwerking in de toekomst. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij andere expertisecentra, ambulant begeleiders en andere initiatieven in de omgeving.

Een overzicht van huidige partners is te vinden bij “partners van het expertisecentrum”.