Patricia Scholte ter Horst

Mijn naam is Patricia Scholte ter Horst. Mijn onderwijscarrière ben ik 9 jaar geleden begonnen in het reguliere basisonderwijs. Dit beroep heeft mij altijd getrokken door de positieve invloed die je als leerkracht kunt uitoefenen om jongeren te vormen maar bovenal te helpen met hun diverse problematiek.
Binnen de rol als groepsleerkracht heb ik diverse leerlingen met extra onderwijsbehoefte van onderwijs voorzien. Leerlingen met AD(H)D, Syndroom van Down, (hoog) begaafde leerlingen en leerlingen met (ernstige) lees/ spellingsproblemen.
Door de jaren heen heb ik veel verschillende cursussen en scholingsbijeenkomsten bijgewoond om kennis te vergaren en mijn onderwijspraktijk te verbeteren. Waaronder de Master Special Education Needs gericht op taalontwikkeling. Binnen mijn rol als adviseur blijf ik mijn kennis en vaardigheden ontwikkelen.
Het werken voor Expertise Centrum Orion biedt mij de mogelijkheid om samen met leerkrachten een zo goed mogelijk leertraject vorm te geven. Hierbij kan ik de leerkracht gericht helpen door mee te denken en te adviseren.
Ik vind het belangrijk dat elke leerling het meeste rendement uit de schoolomgeving kan halen. Hierbij blijft het belangrijk de zorg voor de leerkracht en de klasomgeving nauwlettend in het oog te houden.
Mijn werkwijze gaat uit van doelmatig werken vanuit een oplossingsgerichte benadering.