Petra de Kock

petraMijn naam is Petra de Kock en ik ben sinds 2002 werkzaam in het (speciaal)basisonderwijs en betrokken bij leerlingen met speciale en vaak complexe ondersteuningsvragen. Aanvankelijk ben ik begonnen in de functie van leerkracht. Daarna ben ik verder gegaan als ambulant begeleider, onderwijsadviseur en begeleider passend onderwijs bij diverse expertisecentra en onderwijs(zorg)instellingen.  

Als adviseur passend onderwijs bij het Expertisecentrum Orion richt ik momenteel mijn aandacht op autismevriendelijk onderwijs, omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag, leren leren en het lesgeven aan getraumatiseerde kinderen.

Wanneer het onderwijs bij de leerling (nog) niet goed ‘past’, dan wilt u er als leerkracht of ouder niet alleen voor staan. Mijn ervaring is dat de sleutel tot passende oplossingen vaak ligt in een goede uitwisseling van kennis en ervaring tussen ouders, school, leerling en zorginstanties. Mijn deskundigheid richt zich op het maken van een vertaalslag van (be)handelingsplan naar concrete handvatten in de groep; van beperking naar ontwikkeling; van speciaal onderwijs naar regulier onderwijs. Met het team van het Expertisecentrum Orion werk ik aan het versterken van het handelen van de leerkracht. Ons gezamenlijke doel is dat alle leerlingen hun kwaliteiten kunnen ontdekken en ontwikkelen, met plezier naar school gaan en zich gezien voelen.