Samen passend

10156703466_0303444ea0_q

Het bestuur van AMOS en de De Prof. Dr. H. Kraemerschool in Amsterdam-West hebben zich sterk gemaakt om in samenwerking met Expertisecentrum Orion het onderwijs voor een leerling passend te maken. Door te kiezen voor een kort en zeer intensief individueel traject is deze leerling die voor de zomervakantie nauwelijks in de klas kon functioneren, na de zomervakantie weer volledig in de groep geïntegreerd. Samen met de school is de ondersteuningsbehoefte van de leerling, de leerkracht en de school in kaart gebracht, waarna de school heeft gekozen voor een kortdurend intensief individueel traject dat vanuit volledige integratie in de klas is gedaan. Daarnaast is door het voeren van kindgesprekken, het aanleren van sociale vaardigheden en het opdoen van succeservaringen het zelfvertrouwen gegroeid. Ook zijn de competenties van de leerkracht uitgebouwd en versterkt. De intensiteit en nabijheid van de begeleiding vanuit Orion is geleidelijk afgebouwd. De leerling is nu, na 7 weken, in staat zelfstandig en onder begeleiding van zijn eigen groepsleerkracht aan het groepsproces deel te nemen. Waar bij aanvang van het traject een verwijzing naar het speciaal onderwijs nog een optie was, is dit nu van de baan. De school gaat met vertrouwen de komende periode tegemoet. Het expertisecentrum verzorgt op dit moment nog nazorg van het traject door wekelijks afstemmingsgesprekken met de leerling, leerkracht en de school te voeren.