Selma Huitema

Met veel plezier werk ik sinds oktober 2017 als Adviseur Passend Onderwijs bij het expertisecentrum. Al langere tijd ben ik, vooral in het Amsterdamse basisonderwijs, werkzaam. Eerst als leerkracht in het SBO en later als orthopedagoog/onderwijsadviseur bij ZIEN in de Klas.  Hoewel breed inzetbaar, ligt mijn expertise op het gebied van gedrag, groepsvorming en het versterken van het pedagogisch klimaat. Naast het coachen van leerkrachten, houd ik me ook bezig met teamontwikkeling. Ik werk oplossingsgericht en ben altijd gefocust op samenwerking, want samen weten we meer. Ik draag graag mijn steentje bij aan het passender maken van het onderwijs voor alle leerlingen!