Sonja Brilman

Mijn naam is Sonja Brilman. Ik ben werkzaam geweest in het regulier basisonderwijs en in het speciaal onderwijs. Daar heb ik jarenlang, met veel plezier,  met zeer moeilijk lerende leerlingen gewerkt. Daarnaast heb ik 13 jaar als ambulant begeleider gewerkt. Mijn hart ligt bij de leerlingen die vanuit een ontwikkelingsachterstand moeite hebben met leren. Leren in de breedste zin van het woord. Hier ligt ook mijn expertise en ik werk met leerkrachten en scholen samen om het aanbod voor ml/zml leerlingen passend te maken. Welke keuzes maak je als school en hoe kun je het leren leren en sociaal-emotionele ontwikkeling vorm geven? Twee jaar geleden heb ik mijn opleiding beeldcoach afgerond. Als beeldcoach begeleid ik leerkrachten in hun ontwikkeling aan de hand van hun eigen leervragen. Deze liggen o.a. op het gebied van klassenmanagement, leerkracht vaardigheden en leerling leerkracht relatie. In de coaching gaan wij uit van de kwaliteiten van de leerkracht. Beelden uit de eigen praktijk zijn een krachtig middel in het leren en ontwikkelen