14 juni: Studiedag ‘Maak kennis met het speciaal onderwijs’

 

EC Sonja

 

We nodigen u van harte uit om nader kennis te maken met het Expertisecentrum Orion en twee van onze Orionscholen op dinsdag 14 juni van 09.30-12.00 uur. Maak op deze ochtend kennis met het speciaal onderwijs. Proef de sfeer, loop een rondje en stel uw vragen. De reacties die wij vaak krijgen zijn: het is net een ‘gewone school’. En dat is ook zo! Door de manier waarop ons onderwijs is ingericht geven wij ‘gewoon goed onderwijs’ aan bijzondere kinderen.

Vanuit het expertisecentrum zetten wij ons in voor passend onderwijs in Amsterdam en omgeving. Wij geloven dat het succes van passend onderwijs zit in het leren kennen van elkaar, expertise delen en de verbinding zoeken. Deze ochtend is daar een voorbeeld van. Wellicht loopt u bij u op school ook tegen het gedrag, de ontwikkeling, de beperking, … van leerlingen aan. Vaak gaat het goed en soms is het fijn om daar met anderen over na te denken! Want waarom moeilijk doen als het samen kan?
Op deze inspirerende ochtend maakt u kennis met twee van onze scholen en willen we graag elkaar beter leren kennen!  Ook is er de mogelijkheid om casussen, vragen etc te stellen aan het expertisecentrum.  Wij hopen op de bijeenkomst veel directereuren, inten begeleiders, zorgcoordinatoren en leerkrachten van andere scholen te mogen ontvangen! U bent van harte welkom!

Namens Camille van Ruth (Van koetsveldschool) en Erik Scheerder (Gerhardschool),

Graag tot ziens!

vriendelijke groeten,

Lieke Rigter
Ambassadrice passend onderwijs Orion

 

Programma van de studiedag
9.00 – 9.30
Inloop en ontvangst koffie /thee
op de Van Koetsveldschool

9.30 – 10.15
Introductie Van Koetsveldschool. Gerhardschool en Expertisecentrum

10.15 – 10.45
Rondleiding Van Koetsveldschool10.45 – 12.00 uur
In gesprek met beide directeuren en ambassadrice passend onderwijs Orion – Lieke Rigter

Van harte welkom op de Gerhardschool
De Gerhardschool is een school voor Speciaal Onderwijs (SO). Onze school biedt onderwijs, zorg en opvoeding aan kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen. De school behoort tot de zogenaamde cluster 4 scholen. Op de Gerhardschool is plek voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.
Maak kennis met de Van Koetsveldschool
De Van Koetsveldschool biedt onderwijs, ondersteuning en zorg aan kinderen die veel moeite hebben met het programma van de basisschool.
De leerlingen behoren tot de groep zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK). Ook kinderen met een complexe problematiek (meervoudig gehandicapten (MG) met een IQ tot 35) kunnen toegelaten worden