Technologische ondersteuning in school

Handige handjes nodig…

Soms heb je gewoon een creatief idee nodig om kinderen met een beperking te helpen.
Bij Orion hebben we veel ervaring met technologische aanpassingen die kinderen een stuk zelfstandigheid kunnen geven, te leren zich te richten, te focussen of waardoor ze juist goed kunnen samenwerken of communiceren.
Dat kan in de vorm van hardware of software, maar ook in de vorm van gaming.

We bieden deze ondersteuning vanuit het Orion bestuur en ook vanuit de individuele Orion scholen. Zo heeft Orion College Drostenburg) veel ervaring met begeleiding van leerlingen met angsstoornissen of langdurig zieke kinderen die niet alle dagen op school aanwezig kunnen zijn. Zij krijgen hun onderwijs – deels – thuis of in het ziekenhuis.

De scholen voor leerlingen met gedragsproblemen gebruiken ook technologische aanpassingen om leerlingen te leren zich te focussen of juist te stimuleren samen te werken – denk hierbij bijvoorbeeld aan robotica en programmeren. Maar ook aan gaming om praktijksituaties te oefenen.

Op Drostenburg is een Computer Advies Team (CAT) actief. Drostenburg is een Orion school die naast speciaal onderwijs ook revalidatie biedt voor leerlingen van 4 tot 20 jaar met een lichamelijke- en of meervoudige beperking of een chronische ziekte. Het team bestaat uit Pia Smit een deskundige onderwijsondersteuner en Cindy van Dijk ergotherapeut van het revalidatie kinderteam van Reade.

Het CAT gaat ervan uit dat iedereen met een computer kan leren omgaan en werken. Ook leerlingen met een beperking. Maar aangezien elke leerling uniek is vraagt dit vaak ook om een unieke aanpassing. Bijvoorbeeld aanpassingen aan de computer zelf, zoals een ander toetsenbord, oogbesturing of speciale muis. En met speciale software-programma´s, die bijvoorbeeld tekst voor je uitspreken.

Het CAT kan adviseren op het gebied van computergebruik op maat voor een individuele leerling. Dit kan zowel op gebied van zithouding en benodigdheden, maar ook op het gebied van hardware- of softwarematige aanpassingen. Het CAT is met name actief op de school zelf, maar in samenwerking met het expertisecentrum willen wij onze kennis en expertise graag delen met het regulier onderwijs.

Wij komen graag bij u langs op school. Na een gesprek en observatie in de klas kan het zijn dat wij de leerling en de ouders (in overleg) uitnodigen voor een consultatie in onze speciale oefenruimte op Drostenburg. Daar hebben wij middelen tot onze beschikking en kunnen we in de praktijk kijken wat een passende oplossing is!

Dus heeft u een leerling op school met een beperking en wilt u advies over het gebruik en inzet van de computer tbv zijn/haar onderwijs? Neem gerust contact op met het expertisecentrum Orion via http://expertisecentrumorion.nl/contact/