Traumasensitief lesgeven

Trauma bij kinderen is een actueel en veelbesproken onderwerp binnen het hedendaagse onderwijs. Het effect van ingrijpende ervaringen in het leven van een kind kan dan ook grote gevolgen hebben. Men gaat er vanuit dat er gemiddeld in elke klas één kind zit met een trauma maar waarschijnlijk ligt dit aantal hoger. Een school kan door trauma-sensitief les te geven een significant verschil maken in het leven van deze kinderen.

 

Maar hoe weet je nu wanneer er sprake is van een trauma? Op welke signalen moet je alert zijn? En hoe ga je daar dan vervolgens mee om?

Het Expertisecentrum Orion biedt scholen ondersteuning in de vorm van klassenconsultaties, teampresentaties en trainingen. Door leerkrachten én schoolteams kennis en handvatten te bieden krijgen getraumatiseerde kinderen een grotere kans zich optimaal te ontwikkelen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Herkennen en de gevolgen van trauma
  • De basis van trauma-sensitief lesgeven
  • Veiligheid en relaties

We willen hiermee bereiken dat de school een plek wordt waar getraumatiseerde kinderen zich veilig voelen en hun veerkracht weer kunnen opbouwen.