Traumasensitief Onderwijs

Voor veel kinderen is het leven niet zonder zorgen. Uit onderzoek en ervaring weten we dat veel kinderen al op jonge leeftijd negatieve levenservaringen of zelfs traumatische ervaringen meemaken. Mishandeling, scheiding, armoede en andere vormen van stress in de directe leefomgeving kunnen een destructieve impact hebben op het leren en gedrag van kinderen. Voor deze kinderen kunnen leerkrachten en andere onderwijsprofessionals het verschil maken: de school als baken van veiligheid, rust en vertrouwen. Kinderen nemen hun ervaringen mee als ze op school en in de klas komen. Deze ervaringen kunnen het kind zelf beïnvloeden, maar ook de mensen om het kind heen. Het leren en de omgang met anderen kan in het geding komen.

Op school kunnen leerlingen moeite hebben zich te concentreren, zijn druk of juist heel teruggetrokken, hebben moeite om met andere leerlingen om te gaan en kunnen gedragsproblemen laten zien in de omgang met de leerkracht. Geregeld komen deze leerlingen moeizaam tot leren en leidt de omgang met deze leerlingen er bij leerkrachten toe dat ze zich onmachtig of uitgeblust voelen om een goede manier te vinden met hen om te gaan. 

In een Traumasensitief Onderwijsklimaat ontwikkelen alle medewerkers, leerlingen, ouders en samenwerkingspartners kennis over de verregaande impact van negatieve levenservaringen, trauma en (chronische) stress op de ontwikkeling van kinderen en staat de professionele fitheid van de medewerkers voorop. Traumasensitief Onderwijs is erop gericht leerlingen een veilige plek te bieden waar ze met plezier naartoe gaan en tot leren komen. Het gaat om cognitief leren, maar ook om groei op sociaal gebied, jezelf leren reguleren en het ontwikkelen van veerkracht. Ook staat in TSO een gezonde werkomgeving voor haar medewerkers centraal waardoor zij voor de leerlingen en diens directe omgeving optimaal kunnen functioneren als een bron van kennis, steun en inspiratie. We weten dat relatief kleine aanpassingen in de manier van lesgeven grote effecten kunnen hebben op het functioneren van kinderen en van jezelf. Ook weten we dat deze aanpassingen niet alleen goed zijn voor getraumatiseerde kinderen maar voor álle kinderen.

Ondersteuning bij de ontwikkeling van een TSO klimaat

Het Expertisecentrum Orion biedt scholen ondersteuning in de vorm van trainingen, teampresentaties en coaching on-the-job voor het MT en in de klas. Door leerkrachten én schoolteams kennis en handvatten te bieden krijgen getraumatiseerde kinderen een grotere kans zich optimaal te ontwikkelen. Stichting Orion heeft Traumasensitief Onderwijs als speerpunt voor al haar 9 schoollocaties en investeert in interne expertiseontwikkeling in combinatie met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

Downloads

Het handboek en het ontwikkelmodel maken onderdeel uit van het onderzoeksproject “Traumasensitief Onderwijs: implementatie van een traumasensitief klimaat in scholen door professionalisering van leerkrachten”.

Klik hier om het handboek te downloaden.

Klik hier om het Ontwikkelmodel te downloaden.

Dit delen: