Triversum en Mr. de Jonghschool: samen passend in de school

triversum

Veel leerlingen van de Mr. de Jonghschool ervaren na plaatsing dat na een lange periode van onrust, ze eindelijk op hun plek zitten. Op school wordt vanuit een goed pedagisch klimaat met kwalitatief goed onderwijs gewerkt aan een gedegen basis en hun eigen talent.

Sinds afgelopen najaar heeft de Mr. de Jonghschool het onderwijskundige aanbod uitgebreid met een intensieve samenwerking met Triversum, instelling voor jeugd-GGZ.

Onder het dak van de school bieden Triversum en de Mr. de Jonghschool (kinderpsychiatrische) diagnostiek en behandeling. Twee keer per jaar start een zeswekelijks observatietraject voor leerlingen met complexe problematiek. Binnen dit traject trekken Triversum en de school samen op om, in samenwerking met ouders, tot een helder beeld te komen en een nauwgezet plan van aanpak op te zetten.

Ook vindt op school, aansluitend bij de hulpvragen van school, ouder en kind, poliklinische diagnostiek, individuele behandeling, kinderpsychiatrisch consult en ambulante thuisbehandeling plaats. In de komende maanden zal tevens een start worden gemaakt met een groepsbehandelaanbod.

Voordelen? Een geïntegreerd aanbod, waarbij school en zorg naadloos in elkaar overlopen, kinderen niet meer verdwalen in hulpverleningsland en maatwerk kan worden geleverd om een toekomst te vinden in het eigen gezin en op de eigen school. De school benut haar unieke positie en vertrouwensrelatie met ouders om de kinderen en het gezin de hulp te bieden die hen een toekomst geeft op de plek waar ze thuishoren: in de klas en in het gezin.

Meer weten? Of een vraag over een leerling die baat zou hebben bij het aanbod? Neem contact!