Vacature leerkracht/docent voor de LINK (minimaal 0,4 fte)

Het expertisecentrum van stichting Orion Amsterdam zoekt een
leerkracht/docent voor de LINK.
LINK, een onderwijstraject van het samenwerkingsverband VO
Amsterdam-Diemen en Orion.
LINK is voor jongeren die vanwege angst- en stemmingsproblemen niet meer naar
school gaan en thuis zitten (schoolweigeraars). De belangrijkste doelstelling van de
Link is om de jongeren terug te leiden naar school. De methodiek is erop gericht dat
jongeren in kleine stapjes hun (school)angst aangaan en overwinnen en dat zij door
een vaste dagstructuur de draad weer op kunnen pakken.
Leerkracht/docent leerlingen VO
voor (mininaal) 0,4 fte
De LINK is kleinschalig, er wordt gebruik gemaakt van een vaste dagstructuur. De
leerkrachten/docenten in de groep verzorgen voor iedere leerling een individueel
aanbod met een opbouw in kleine stappen. De sociaal en emotionele ontwikkeling
heeft in eerste instantie de prioriteit. Daarna begint de leerling met het
vakinhoudelijke onderwijs. Het is mogelijk om voor bepaalde vakken een extra
vakdocent te laten komen.
Als de leerling er aan toe is kan hij terug naar de reguliere school.
De Link is bedoeld voor leerlingen uit het VMBO, HAVO, VWO en Gymnasium in de
leeftijd tussen 12-18 jaar.
Wij zijn op zoek naar een leerkracht/docent die:
➢ Affiniteit heeft met deze doelgroep
➢ Goed kan differentiëren
➢ Ervaring heeft met leeftijdsgroep
➢ Onderwijsbevoegdheid heeft en de AVO vakken kan aanbieden
➢ Sterk is in groepsvorming (wisselende samenstelling groep)

Expertisecentrum Orion levert een bijdrage aan passend onderwijs door het delen van
kennis en ervaring vanuit het speciaal onderwijs met de reguliere scholen. Voor verdere
vragen en een reactie kunt u contact opnemen met de coördinator van LINK.

LINK is gevestigd in het nieuwe schoolgebouw van het Humanistisch Kindcentrum
de Wereldboom, Peelstraat 171 in Amsterdam.
Voor informatie:
Karla Uitewaal
Coördinator/orthopedagoog LINK
k.uitewaal@orion.nl
06 19 30 05 90