Vacature thuisdocent zieke leerlingen VO

Het expertisecentrum van stichting Orion Amsterdam zoekt ter ondersteuning van chronisch zieke leerlingen die voor langere tijd niet (volledig) naar school kunnen een: 

Thuisdocent zieke leerlingen VO

Wij zijn op zoek naar iemand die vakinhoudelijke ondersteuning kan bieden op het gebied van:

  • Aardrijkskunde/Geschiedenis
  • Nederlands
  • Moderne vreemde talen
  • Scheikunde/Natuurkunde/Wiskunde/Biologie

De vakinhoudelijke ondersteuning thuis zorgt ervoor dat, ondanks alles, óók deze leerlingen zich blijvend kunnen ontwikkelen op hun eigen school en gericht blijven op hun nabije toekomst.

Heb je affiniteit met leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 die (ernstig) ziek zijn, een eerstegraads (of tweedegraads) lesbevoegdheid en wil je het verschil maken? Reageer!!

  • Het uitvoeren van deze taak vraagt om een flexibele inzet ten aanzien van het aantal aanvragen, het aantal uur dat nodig is én de vakinhoudelijke invulling daarvan. 
  • Per leerling wordt er per week maximaal 4 uur ondersteuning thuis geboden.
  • De bekostiging verloopt op factuurbasis via het expertisecentrum Orion. 

Expertisecentrum Orion levert een bijdrage aan passend onderwijs door het delen van kennis en ervaring vanuit het speciaal onderwijs met de reguliere scholen. Voor verdere vragen en een reactie kunt u contact opnemen met de adviseurs passend onderwijs zieke leerlingen (APOZ).

Marisa Post en Karla Uitewaal

U kunt uw sollicitatie sturen naar : m.post@orion.nl of k.uitewaal@orion.nl

Voor meer informatie kunt u bellen naar : Marisa: 06 44 72 13 00 of Karla: 06 19 30 05 90