Visie

Orion is al jaren de enige aanbieder van speciaal (voortgezet) openbaar onderwijs in Amsterdam. Onze leerlingpopulatie heeft zeer uiteenlopende onderwijsbehoeften. Meervoudig beperkt, gedragsmatig moeilijk, leerlingen met stoornissen als ADHD, autisme en/of ODD, (zeer) moeilijk lerend, langdurig ziek. We hebben dus een geruime expertise in het onderwijs en zorg voor alle soorten en maten van leerlingen. De kennis en expertise die dat van de scholen vraagt willen we inzetten om een bijdrage te leveren aan passend onderwijs in de omgeving van onze scholen.

Ons onderwijs vergt een up-to-date kennis van onze medewerkers over onze leerlingen en alles wat zij nodig hebben op het gebied van onderwijs en zorg. Dat doen we door in- en extern kennis te delen en scholing te volgen. Het delen van expertise en creativiteit maakt dat we passend onderwijs kunnen bieden aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Die waardevolle kennis en ervaring delen we vanuit het expertisecentrum Orion. Het is een (virtueel) aanspreekpunt voor de omgeving om vragen aan te stellen die zich richten op kennis rondom speciale onderwijsbehoeften. De vragen die gesteld worden moeten snel en adequaat beantwoord worden. Het centrum streeft er naar laagdrempelig te zijn voor de omgeving en gaat voor kwaliteit en richt zich op het PO en V(S)O.

We streven er binnen en buiten Orion naar om leerlingen een zo goed mogelijke plek in onze maatschappij te geven. Binnen Orion betekent dat, dat we iedere leerling maatwerk en kwaliteit bieden. Met als doel een passende plek in de maatschappij van morgen. Buiten Orion betekent dat wij een bijdrage willen leveren aan het bieden van maatwerk binnen de reguliere scholen. Het expertisecentrum ziet een duurzame samenwerking met de scholen als de sleutel tot succes tot passend onderwijs. We sluiten aan bij de school, het kind en de ouder en zijn daarbij een gelijkwaardige partner.

De adviseurs passend onderwijs die vanuit het expertisecentrum werkzaam zijn werken oplossingsgericht. De kennis en expertise die zij, samen met collega’s van de Orionscholen delen moeten worden overgebracht op de leerkrachten en het team van de andere school. Op die manier willen we een bijdrage leveren aan het versterken van de basisondersteuning op reguliere scholen. We bieden ondersteuning op kind, leerkracht en schoolniveau. Voorbeelden zijn het uitvoeren van een observatie, ondersteuning van de leerling, co-teaching van een leerkracht of bijvoorbeeld een studiedag over gedrag, moeilijk lerende leerlingen, handicapbeleving en/of autisme.

De activiteiten van het expertisecentrum hebben als doel dat het regulier onderwijs steeds beter en sneller in staat zal zijn passend onderwijs te bieden binnen de muren van de eigen school zonder hulp van buitenaf, maar ook goed op de hoogte is van de toegevoegde waarde van speciaal onderwijs wanneer de behoefte van de leerling daarom vraagt.
We gaan altijd voor innovatief, vooruitstrevend en passend onderwijs in Amsterdam en omgeving. Het belang van de leerling staat hierbij altijd voorop! Deze visie wil het expertisecentrum ook uitdragen naar de omgeving.