Samen passend

Expertisecentrum Orion levert een bijdrage aan passend onderwijs door het delen van kennis en ervaring vanuit het speciaal onderwijs met de reguliere scholen. We hebben als doel zowel de basisondersteuning als de extra ondersteuning van het primair en voortgezet onderwijs te versterken om aan zoveel mogelijk leerlingen een passende plek te kunnen bieden.

Op basis van de ondersteuningsvraag van de school, streeft het expertisecentrum er naar de juiste afstemming te vinden. Onze adviseurs passend onderwijs werken vanuit de oplossingsgerichte benadering, zijn handelingsgericht én zetten in op een duurzame samenwerking. De kracht is dat wij vanuit onze praktijkervaring in het speciaal onderwijs de vertaalslag kunnen maken naar de dagelijkse praktijk in het reguliere onderwijs.

Wij bieden ondersteuning op kind-, leerkracht- en schoolniveau. Voorbeelden zijn het uitvoeren van een observatie, ondersteuning van de leerling, coaching on the job of het verzorgen van een workshop, studiedag of training.

Het aanbod van het expertisecentrum draagt bij aan het mogelijk maken van passend onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften binnen de muren van de eigen school. Tegelijkertijd weten we dat in gevallen van comorbiditeit en complexe problematiek, het speciaal onderwijs van toegevoegde waarde kan zijn voor de ontwikkeling van de leerling.

We hechten grote waarde aan het in hun kracht zetten van leerlingen én onderwijsprofessionals door het versterken van persoonlijke kwaliteiten. Onze adviseurs zijn creatief, handelingsgericht én denken in mogelijkheden, waarbij het belang van de leerling altijd voorop staat.