Informatie scholen VO

Binnen ons expertisecentrum werken twee adviseurs passend onderwijs. Zij houden zich onder andere bezig met het bieden van ondersteuning als het gaat om leerlingen met een lichamelijke beperking, chronische ziekte en/ of lage cognitie in het V(S)O in samenwerking met het SWV Amsterdam VO. Ook zetten zij zich in voor huisonderwijs. Meer informatie over ondersteuning in het V(S)O kunt u vinden op de menukaart. U kunt ook altijd contact met een van beide adviseurs opnemen via het algemene e-mailadres van het expertisecentrum, contactformulier of via onderstaande gegevens:

Karla Uitewaal – k.uitewaal@orion.nl – 06 19 30 05 90

Marisa Post – m.post@orion.nl – 06 44 72 13 00