Waarin onderscheidt het expertisecentrum zich van andere experts en begeleiders?

Expertisecentrum Orion onderscheidt zich van andere aanbieders omdat wij ons zoveel mogelijk richten op het samenwerken van school tot school.  Dat houdt in dat de antwoorden, begeleiding en ondersteuning die de omgeving van ons vraagt zoveel mogelijk vanuit de scholen beantwoord zal worden. Dit resulteert in een duurzame samenwerking, maar ook in praktijkgerichte hulp of ondersteuning die het doel heeft de basisondersteuning van de school met een hulpvraag te verbeteren.

In onze praktijkgerichte benadering  proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de zorgstructuur van de school en het bestuur.

Categorieën FAQ