Window of Tolerance

Trauma bij kinderen is een actueel en veelbesproken onderwerp binnen het hedendaagse onderwijs. Het effect van ingrijpende ervaringen in het leven van een kind kan dan ook grote gevolgen hebben. Het optimale spanningsgebied waarin een kind in staat is tot leren, redeneren, indrukken verwerken en een plek kunnen geven, noemen we ook wel ‘Window of Tolerance.  Een kind zit dan lekker in zijn vel, is opgewekt en ontspannen. 

 

Getraumatiseerde kinderen hebben een smallere bandbreedte. Ze zijn sneller over- of ondergevoelig. Ze kunnen zich dan onveilig voelen, óók wanneer dit niet het geval is.  Voor een leerkracht en/of begeleider is het van belang om alert te zijn op signalen die het kind afgeeft en het te helpen weer terug te keren in de ontspanningsmodus die nodig is om te kunnen functioneren in de klas. Meer weten over traumasensitief lesgeven en wat het expertisecentrum hierin voor uw school kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op: https://expertisecentrumorion.nl/contact/