De taalklas op de van Detschool; mooie samenwerking Orion en Viertaal

De Van Detschool en de Alexander Roozendaalschool werken samen in DeTaalklas. Binnen het onderwijs op deze scholen zijn er leerlingen met een onderwijs- en ondersteuningsbehoefte op zowel gedrag als communicatie. Met name bij jonge leerlingen is de voorliggende problematiek nog niet helemaal duidelijk. De Van Detschool (Orion) is een pedologisch instituutschool (P.I. school) cluster 4, voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen. De Alexander Roozendaalschool (VierTaal) is een cluster 2 school voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking.