Workshop Werk in/aan uitvoering

 

Op de jaarlijkse Amstelrondedag in maart ontmoetten leerkrachten, intern begeleiders, directieleden en bestuurders van zo’n 45 scholen elkaar onder het motto ‘elkaar inspireren en samen leren’. De deelnemers werden aangemoedigd om ‘hun hoofd en hart te verbinden’ tijdens lezingen, mini-colleges en workshops. Namens het expertisecentrum Orion verzorgde Petra de Kock (adviseur passend onderwijs) twee keer de workshop Werk in/aan uitvoering over executieve functies in de klas.

Onderzocht werd of kennis van executieve vaardigheden binnen het schoolteam zou kunnen leiden tot een specifieke kijkwijzer of gemeenschappelijke taal. Geeft zo’n ‘bril’ (of wellicht beter: brillen) een scherper beeld? Deze ‘regelfuncties’ van het brein spelen immers een belangrijke rol bij doelgerichte aandacht, het werkgeheugen, plannen en organiseren, time management, het aanleren van nieuwe vaardigheden en soepel reageren. Zwakke executieve functies hebben soms grote gevolgen voor het gedrag, het leren en het zelfvertrouwen van de leerling. Hoe krijg je hier als leerkracht of begeleider grip op?

In deze interactieve workshop werd onder meer aan de hand van specifieke casussen met elkaar gebrainstormd over praktische, oplossingsgerichte interventies in de klas. Hoe geven we deze leerlingen meer controle, zelfsturing en zelfvertrouwen? Wat kan de leerling zelf doen? Wat doen we al in onze dagelijkse praktijk en hoe lever je als leerkracht voldoende maatwerk? Een levendige uitwisseling van inzichten, ideeën en praktische toepassingen was het resultaat.

Voor een terugblik op enkele bijdragen tijdens de Amstelrondedag:

http://www.amstelronde.nl/wordpress/wp-content/uploads/Nieuwsflitsen-mei-2017.pdf